Verkeersoverlast melden

U kunt melding maken van overlast van verkeer, zoals lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. of het plaatsen van drempels.

Een melding maken