Verkeersoverlast melden

U kunt melding maken van overlast van verkeer, zoals lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. 

Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. De gemeente neemt maatregelen om het verkeer veiliger te maken en beter te laten doorstromen. Voorbeelden zijn drempels, plateau’s en 30 kilometer zones. U kunt dit doorgeven door een 'melding woon- of leefomgeving' te doen.

Melding woon- of leefomgeving doen