Klachten en bezwaar

U kunt hier lezen in welke gevallen en hoe u een klacht, bezwaarschrift of beroepschrift kunt indienen.

 • Bezwaarschrift indienen

  Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.

 • Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

  Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een ambtenaar? Of krijgt u geen antwoord op een brief of aanvraag die u naar de gemeente heeft gestuurd? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Klachtenregeling gemeente Hellevoetsluis

  Dit is een externe link naar de klachtenregeling van gemeente Hellevoetsluis op www.officielebekendmakingen.nl.