De gemeente aansprakelijk stellen

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen voor schade? Stuur ons dan een brief of een e-mail.

Daarin beschrijft u wat er precies is gebeurd, wanneer het is gebeurd en waarom u vindt dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is. Stuur zoveel mogelijk bewijsmateriaal  mee zoals foto's, een situatieschets, een schaderapportage en eventuele rekeningen.

Wat gaat de gemeente hiermee doen?

De gemeente neemt aan de hand van uw brief en het aangeleverde ondersteunende materiaal een standpunt in over de aansprakelijkheid. U ontvangt hierover een brief. Is de gemeente van mening dat zij aansprakelijk is? Dan krijgt u uw schade vergoed. Het is ook mogelijk dat de gemeente vindt dat zij niet aansprakelijk is voor uw schade. De gemeente vergoedt in dat geval uw schade niet. In sommige gevallen schakelt de gemeente haar verzekeraar in. Deze neemt de behandeling van uw dossier dan over. U wordt hier uiteraard over geïnformeerd.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het team juridische zaken. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0181.