De gemeente aansprakelijk stellen

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen voor schade? Stuurt u ons dan een brief of een e-mail. Hierin beschrijft u zo nauwkeurig mogelijk wat er is gebeurd. Ook geeft u aan wanneer dit heeft plaatsgevonden en waarom u van mening bent dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is.

Stuur zoveel mogelijk informatie mee die de gemeente kan gebruiken bij de beoordeling van de aansprakelijkheid. Denkt u hierbij aan foto's, een situatieschets, een schade rapportage en eventuele verdere nota's.

Wat gaat de gemeente hiermee doen?

De gemeente neemt aan de hand van uw brief en het aangeleverde ondersteunende materiaal een standpunt in over de aansprakelijkheid. U ontvangt hierover een brief. Is de gemeente van mening dat zij aansprakelijk is? Dan krijgt u uw schade vergoed. Het is ook mogelijk dat de gemeente vindt dat zij niet aansprakelijk is voor uw schade. De gemeente vergoedt in dat geval uw schade niet. In sommige gevallen schakelt de gemeente haar verzekeraar in. Deze neemt de behandeling van uw dossier dan over. U wordt hier uiteraard over geïnformeerd.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het team juridische zaken. U kunt hen bereiken via 14 0181.