Iets melden

Een melding is iets anders dan een klacht of een bezwaar. Hier kunt u zien in welke gevallen u een melding kunt doen en wanneer en hoe u een klacht of bezwaarschrift kunt indienen.

 • Melding woon- of leefomgeving

  U kunt hier alleen meldingen over de openbare ruimte doen. Meldingen over handhaving, buurtbemiddeling en andere private zaken kunt u mailen naar gemeente@hellevoetsluis.nl

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden en u weet niet wie de eigenaar is? U meldt het zo snel mogelijk via de button hieronder op de website verlorenengevonden.nl

 • Verkeersoverlast melden

  U kunt melding maken van overlast van verkeer, zoals lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een aanvraag doen om het verkeer veiliger maken.

 • Buurtbemiddeling bij woonoverlast

  Heeft u ruzie met uw buren en komt u er samen niet uit? Dan kunt u gratis hulp vragen aan de buurtbemiddelaar. Hiermee voorkomt u dat de situatie uit de hand loopt.

 • Schade of storing aan een gemeentelijk gebouw doorgeven

  Als u een schade of storing opmerkt aan een gebouw van de gemeente Hellevoetsluis, kunt u dat hier online melden.

 • Klachten en bezwaar

  Een klacht of een bezwaar is iets anders dan een melding. Lees hier in welke gevallen en hoe u een klacht of bezwaarschrift kunt indienen.

 • Discriminatie melden

  Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u zelf beschuldigd van discriminatie? Lees hier wat u kunt doen.

 • De gemeente aansprakelijk stellen

  Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen voor schade? Stuur ons dan een brief of een e-mail.

 • Melding psychische hulp

  16 maart 2021