Nieuwe windturbines Haringvlietdam eind 2024 in gebruik

De zes huidige windturbines die aan de buitenzijde van de Haringvlietdam bij Hellevoetsluis staan, worden in 2023 / 2024 vervangen door drie nieuwe, aan de binnenzijde van de Haringvlietdam.

Het bedrijf E-Connection, dat ook de huidige windmolens exploiteert, gaat de nieuwe windmolens ontwikkelen en exploiteren. Eerst moeten nog onderzoeken plaatsvinden en ruimtelijke procedures worden doorlopen. De nieuwe windturbines gaan ongeveer 12 megawatt (MW) aan windenergie leveren; de huidige windmolens leveren in totaal circa 3,6 MW op.

E-Connection is komende maanden vooral bezig met onderzoek naar de precieze mogelijkheden op de locatie. Aanvullend natuuronderzoek is eind van dit jaar gereed. Ook voert E-Connection gesprekken met de omgeving en stemt af met betrokken organisaties. Waarschijnlijk kunnen de vergunningen voor nieuwe windturbines in 2021 worden aangevraagd. De start van de bouw van de windturbines verwachten we niet eerder dan 2023. De windturbines kunnen dan eind 2024 in gebruik zijn. 

Kwaliteitsimpuls Quackstrand

De nieuwe windturbines komen in een gebied waar ook volop gerecreëerd wordt. Ook als de nieuwe windturbines er staan blijft het Quackstrand een aantrekkelijke plek voor recreatie op en aan het water. Het Recreatieschap Voorne-Putten heeft het strand verbreed en de parkeergelegenheid aangepast. Ook is de boulevard aangelegd. Er komt ook nog een nieuwe botenhelling  en een aanlegsteiger. De bouw daarvan en de uitbreiding van verdere recreatie moet wel wachten tot vaststaat dat de nieuwe windturbines geen negatief effect hebben op de veiligheid van de dam. Daarna wordt onderzocht of de botenhelling en aanlegsteiger in combinatie met de windturbines effect hebben op de veiligheid van de dam. Pas als vaststaat dat er geen negatieve effecten zijn kan de bouw van de botenhelling en aanlegsteiger plaatsvinden. Dit kan nog enkele jaren duren. Alternatieven zijn te vinden op de website van het Recreatieschap Voorne-Putten.