Natuurinclusief bouwen

De gemeente Hellevoetsluis stimuleert natuurinclusief bouwen en ontwerpen, zodat gebouwen en steden niet alleen een fijne leefomgeving vormen voor mensen, maar ook voor planten en dieren.

Onder natuurinclusief bouwen verstaan we onder andere het inbouwen van nestplaatsen voor gierzwaluwen en huismussen en verblijfsplaatsen voor vleermuizen in woningen en andere gebouwen. Er zijn echter ook vele andere manieren om planten en dieren een plekje te geven in de stad, zoals het toepassen van groene en bruine daken, groene gevels, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, groene erfafscheidingen en aanleggen van voorzieningen voor bijen, waaronder een bijenhotel of een nesteldijkje.

Maatregelen die positief zijn voor planten en dieren, leveren in veel gevallen ook een bijdrage aan klimaatadaptatie. Zo zorgen groen en water ook voor schaduw en verkoeling tijdens een hittegolf. Minder verharding en groene daken zorgen er voor dat er minder snel wateroverlast plaats vindt.

Meer informatie over natuurinclusief bouwen is te vinden op de website https://www.checklistgroenbouwen.nl/.

Verblijfplaatsen voor de huismus, gierzwaluw en vleermuis

Foto gierzwaluwSpeciale aandacht gaat bij natuurinclusief bouwen uit naar de soorten die in gebouwen wonen, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Dit zijn de soorten die geheel afhankelijk zijn van huizen en bebouwing voor nestgelegenheid en verblijfplaatsen. Door sloop, renovatie en na-isolatie verdwijnen veel van hun verblijfplaatsen, waardoor deze soorten langzaam uit de stad verdwijnen.

Om te zorgen dat er voldoende nieuwe verblijfplaatsen voor deze soorten bij komen, vraagt de gemeente ontwikkelaars, architecten en initiatiefnemers om nesten en verblijfplaatsen voor deze soorten aan te brengen in nieuwe gebouwen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van neststenen, nestkasten of speciale dakpannen voor huismussen en gierzwaluwen. Voor vleermuizen kunnen het beste de spouwmuren toegankelijk worden gemaakt of inbouwstenen worden ingemetseld.


Ook u als inwoner kunt deze dieren helpen

Huismussen kunt u bijvoorbeeld helpen met dichte beplanting in uw tuin (bijvoorbeeld een vuurdoorn of ligusterhaag) en door ze het hele jaar broodkorstjes, havermout of strooivoer aan te bieden. Ook andere vogels profiteren hiervan.
Voor gierzwaluwen kunt u nestgelegenheid aanbrengen, bijvoorbeeld door een nestkast onder de nok van uw dak of uw dakgoot te hangen. Meer informatie en bouwtekeningen van nestkasten voor gierzwaluwen kunt u vinden op de website van de Gierzwaluwbescherming http://gierzwaluwbescherming.nl/bescherming/nestkasten/
Voor vleermuizen zijn er speciale vleermuiskasten beschikbaar. Hang een vleermuiskast minstens 4 meter hoog en op een zonnige plek op. Vleermuizen houden namelijk van warmte. In de folder ‘Tips voor het ophangen van een vleermuiskast’ vindt  u meer informatie.