Kreken Kweken

Het project 'Kreken Kweken' is een samenwerkingsproject tussen de vier gemeenten op Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta. Met het project willen de partijen oude kreken op Voorne-Putten in ere herstellen.

Voor het project is subsidie verkregen van de provincie Zuid-Holland en de voormalige  stadsregio Rotterdam. In de afgelopen eeuwen zijn de kreken vrijwel geheel uit beeld verdwenen door inpoldering en het rechttrekken van de kronkelige loop. Door steile oevers te vervangen door natuurvriendelijke oevers, ontstaat een meer natuurlijke begroeiing en worden de kreken weer herkenbaar in het landschap.

Het project is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren die op de plaats van de kreekzones grond bezitten. Inmiddels zijn op acht locaties al natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hiervan liggen er twee in Hellevoetsluis, aan de Betjesweg en bij Gemaal Trouw aan de Kanaalweg Westzijde. Op de informatieborden die bij de kreken zijn geplaatst kunt u meer lezen over de doelen en doelsoorten van het project.

Aangelegde natuurvriendelijke oever langs de Betjesweg