Hellevoetsluis Zoemt

Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

Gemeente Hellevoetsluis is in september 2018 officieel erkend als bijvriendelijke gemeente. Dat houdt in dat de gemeente veel onderneemt om te zorgen dat de wilde bijen het nog beter doen. We geven ze woonruimte en zorgen voor eten en nestelvoorzieningen.

Om deze titel te krijgen, doet de gemeenten het volgende:

  • we beheren een groot oppervlakte ecologisch beheer;
  • we planten zoveel mogelijk bomen en struiken aan die voedsel bieden voor bijen;
  • we gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen meer;
  • we hebben we een mooi bijenhotel geplaatst op de rotonde in de Nieuweweg;
  • we hebben een nesteldijkje aangelegd bij het Kooisteebos.

De komende tijd voeren we nog meer projecten uit om de wilde bijen te helpen en schenken we meer aandacht aan wat bewoners zelf kunnen doen voor de bijen.

123