Ecologisch beheer

De gemeente zorgt ervoor dat het groen in Hellevoetsluis behouden blijft, dat de (ecologische) kwaliteit ervan verbetert en dat het groen in Hellevoetsluis er verzorgd uitziet.

Ook streeft de gemeente ernaar om op de plekken waar dat mogelijk is het groen in de gemeente zoveel mogelijk geschikt te maken als leefgebied voor planten en dieren. Op steeds meer plekken past de gemeente daarom ecologisch beheer toe. Door minder vaak te maaien, ontstaat een kruidenrijk en bloemrijk grasveld dat leefgebied en voedsel biedt aan onder andere vlinders en bijen.

Bij het ecologisch beheer houdt de gemeente rekening met de eventuele andere functies die een gebied heeft. Zo zijn er langs de Struytse Zeedijk aan de oever van het Haringvliet ook plaatsen waar het gras als gazon gemaaid blijft, zodat mensen op die plekken kunnen recreëren. Langs de (fiets)paden blijft een strook gras kort gemaaid in verband met vervuiling en veiligheid.

Op deze locaties wordt ecologisch beheer toegepast.

Ecologisch beheer