Natuur in de stad

Op deze webpagina vindt u allerlei informatie over flora en fauna in de stad.

 • Ecologisch beheer

  De gemeente zorgt ervoor dat het groen in Hellevoetsluis behouden blijft, dat de (ecologische) kwaliteit ervan verbetert en dat het groen in Hellevoetsluis er verzorgd uitziet.

 • Hellevoetsluis Zoemt

  Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

 • Dieren in en om de tuin

  Tuinen van bewoners maken een groot deel uit van de oppervlakte in de stad. U kunt daarom zelf in uw tuin ook een bijdrage leveren aan waterberging en biodiversiteit.

 • Natuurinclusief bouwen

  De gemeente Hellevoetsluis stimuleert natuurinclusief bouwen en ontwerpen, zodat gebouwen en steden niet alleen een fijne leefomgeving vormen voor mensen, maar ook voor planten en dieren.

 • Kreken Kweken

  Het project 'Kreken Kweken' is een samenwerkingsproject tussen de vier gemeenten op Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta. Met het project willen de partijen oude kreken op Voorne-Putten in ere herstellen.

 • Gerelateerde beleidsstukken en documenten

  Hier vindt u beleidsstukken en andere documenten die betrekking hebben op natuur in de stad.