Klimaatkwetsbaarheid op Voorne-Putten in beeld gebracht

Het klimaat verandert, ook in Nederland. Door deze klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is belangrijk dat we ons gaan aanpassen en de risico’s van klimaatverandering zoveel mogelijk beperken.

Op Voorne-Putten en in Hellevoetsluis wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die daarover zijn gemaakt in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Die afspraken houden onder andere in dat gemeenten de klimaatkwetsbaarheid van hun gebied in beeld brengen en de openbare ruimte zo klimaatbestendig mogelijk inrichten.

De eerste stap van het proces is afgerond: het uitvoeren van een stresstest. Hiermee is de klimaatkwetsbaarheid op Voorne-Putten in beeld gebracht en in een digitaal portaal vastgelegd. De gemeenten en het waterschap op Voorne-Putten, waaronder ook de gemeente Hellevoetsluis, gaan met behulp van deze stresstest verder met elkaar en met externe betrokkenen in gesprek (dialogen) om te komen tot passende maatregelen (uitvoeringsagenda). Zo komen we met elkaar tot een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons gebied.