Energietransitie – Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dat is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die werden gemaakt in 2015. Op deze webpagina lees vindt u hier meer informatie over.

We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990. Om de CO2-uitstoot te verminderen gaan we andere, duurzame manieren gebruiken om elektriciteit op te wekken, zoals wind- en zonne-energie. Ook gaan we op zoek naar alternatieven voor aardgas om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Meer informatie vindt u op www.klimaatakkoord.nl.  

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Nederland is verdeeld in 30 energieregio's. Deze energieregio’s onderzoeken waar en hoe duurzame elektriciteit op het land opgewekt kan worden. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Ook wordt onderzocht hoe we kunnen samenwerken in de regionale warmtevoorziening. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Bekijk voor meer informatie het filmpje, waarin wordt uitgelegd wat de RES inhoudt of lees vragen en antwoorden over de Regionale Energie Strategie

Energieregio Rotterdam-Den Haag

De gemeente Hellevoetsluis valt onder de energieregio Rotterdam-Den Haag, samen met:

  • de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, ‘s-Gravenhage, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer
  • de waterschappen: Delfland, Schieland en Krimpenerwaard, Rijnland en Hollandse Delta
  • de provincie Zuid-Holland

Energieverkenning Voorne-Putten

De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben een energieverkenning laten uitvoeren. Daarin is onderzicht hoe duurzame opwekking van energie een plek in het landschap van Voorne-Putten kan krijgen. Op zo’n manier dat Voorne-Putten een eiland van rust en ontspanning blijft, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Het eiland Voorne-Putten heeft een uniek en veelzijdig landschap, waar we heel zorgvuldig mee omgaan. In de energieverkenning staat hoe energieopwekking in dit landschap zou kunnen. De gemeenten hebben nog geen standpunt ingenomen over de adviezen uit de energieverkenning. 

Proces en planning

Iedere energieregio moet voor 1 juni 2020 een concept-RES indienen bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Het NP RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan de RES’sen van de 30 energieregio’s bij elkaar optellen om te kijken of we de landelijke doelstelling voor het opwekken van duurzame energie gaan halen. De energieregio’s krijgen tot 1 maart 2021 de tijd om hun RES definitief te maken. De RES vernieuwen we iedere twee jaar.

Inwoners en belanghebbenden

De vier gemeenten hadden voor de komende periode een peiling en bijeenkomsten gepland om met inwoners en belanghebbende partijen in gesprek te gaan over de overstap op duurzame energie op Voorne-Putten. Door het coronavirus is dit nu niet mogelijk. We gaan bekijken hoe en wanneer we inwoners en belanghebbenden later nog kunnen laten meedenken. De energieverkenning gebruiken we dan als hulpmiddel. 

Energieperspectief 2050

In 2019 heeft de energieregio Rotterdam-Den Haag het Energieperspectief 2050 opgesteld. Het Energieperspectief 2050 geeft een toekomstbeeld voor de regio waarin we in 2050 willen wonen en werken. Het laat zien hoe we voor iedereen een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening kunnen maken. Maar ook hoe deze energievoorziening in ons landschap past. Overheden hebben bij het maken van het energieperspectief samengewerkt met veel andere organisaties. Zoals Staatsbosbeheer, energiebedrijven en woningcorporaties.