Verduurzaming woningen

Hoe kunt u uw woning verduurzamen? De gemeente werkt hiervoor samen met de WoonWijzerWinkel, het regionale energieloket voor de gemeente.

WoonWijzerWinkel

Bij de WoonWijzerWinkel kunt u informatie vinden over duurzame oplossingen voor uw woning zoals isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Ook kunt u een gratis bezoek brengen aan de showroom. Voor meer informatie zie www.woonwijzerwinkel.nl

De WoonWijzerWinkel organiseert regelmatig thema dagen en collectieve inkoopacties. Informatie hierover kunt u vinden op www.woonwijzerwinkel.nl/themadagen/ en https://www.woonwijzerwinkel.nl/aanbiedingen

Bij de WoonWijzerWinkel kunt u vrijblijvend advies op vragen voor bijvoorbeeld een adviesgesprek of een woningopname. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Informatie over vrijblijvend advies van de WoonWijzerWinkel kunt u vinden op www.woonwijzerwinkel.nl/vrijblijvend-advies

Wijkacties energiebesparing

Gedurende de wintermaanden organiseert de gemeente samen met de WoonWijzerWinkel wijkgericht energiesafari’s. Bij een Energiesafari wordt een warmtebeeld (thermografische foto) van de voorgevels van uw woning gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf. Een thermografische foto geeft een goede indicatie op welke plekken warmte uit uw woning lekt. Zo kunt u gericht
maatregelen treffen om uw woning energiezuiniger te maken. Het dichten van een kier kan al flink in de stookkosten schelen! Wanneer er een energiesafari in uw buurt plaats vindt dan ontvangt u daarover een brief. In de flyer wijkactie energiebesparing Hellevoetsluis vindt u hierover meer informatie.

Zonnepanelen op daken

Daken hebben potentie voor duurzame energieopwekking, de zonatlas brengt dit voor zonne-energie nauwkeurig in beeld. Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonne-energie? Kijk dan nu op www.zonatlas.nl

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van zonnepanelen op uw dak? Kijk dan op www.omgevingsloket.nl.

Voor het plaatsen van zonnepanelen op woningen in beschermd stadsgezicht en voor monumenten heeft de gemeente criteria opgesteld. Voor meer informatie zie samenvatting criteria zonnepanelen.

Duurzaamheidssubsidies en financiering

De gemeente heeft zelf geen subsidies voor duurzame maatregelen. Wel zijn er een aantal rijkssubsidies. 
Tot eind 2020 kunt u gebruik maken van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). De subsidie geldt vanaf twee of meer isolatiemaatregelen die zijn uitgevoerd en betaald vanaf 15 augustus 2019 aan de woning waar u eigenaar en bewoner van bent. Particuliere woningeigenaren die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag. De verhoging is een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten. De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren loopt tot en met 31 december 2022.

Tot € 25.000,-- kunt u voor een relatief lage rente een lening afsluiten bij de gemeente voor verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor hoeft u niet langs de notaris. Het formulier vindt u hier. Als u vervolgens een toewijzingsbrief van de gemeente heeft ontvangen, kunt u uw aanvraag indienen bij SVn. De looptijd voor leningen van € 2.500,- tot € 7.500,- is 10 jaar. Leningen van € 15.000,- tot € 25.000,- krijgen een looptijd van 15 jaar. Voor Vereniging van Eigenaars is er een speciale VvE Energiebespaarlening bij SVn.
Voor meer informatie kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl