Verduurzaming bedrijven

De gemeente wil bedrijven stimuleren om te verduurzamen. Dit door middel van het aanbieden van duurzaamheidsscans en een duurzaamheidslening. Lees meer hierover op deze pagina.

Stimuleringslening voor bedrijven en verenigingen

Een Stimuleringslening is een laagrentende lening waar de gemeente geld beschikbaar voor stelt aan het stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en SVn de leningen verstrekt en beheert. De gemeente kan de looptijd en de rente zelf bepalen. De Stimuleringslening voor bedrijven en verenigingen is minimaal € 25.000,00 en maximaal € 100.000,00. De maximale looptijd is 15 jaar en is afhankelijk van het type maatregel en de hoogte van de lening. Het college stelt het rentepercentage vast op het moment van toewijzing. Maximaal 90% van de werkelijke kosten van duurzame maatregelen komen in aanmerking voor een lening.

Voorbeelden van duurzame en innovatieve maatregelen waar een stimuleringslening voor kan worden aangevraagd zijn: zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, groene daken, etc. Meer informatie over de stimuleringslening en de maatregelenlijst is te zien in de Verordening Stimuleringslening bedrijven en verenigingen gemeente Hellevoetsluis 2019.

Het aanvragen van een stimuleringslening bestaat uit twee stappen namelijk:

Stap 1: Aanvragen van een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening bij de gemeente.

Door middel van het aanvraagformulier voor een toewijzingsbesluit vraagt u bij de gemeente een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening aan. U heeft hiervoor de volgende bijlagen voor nodig:
- Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
- Offerte van duurzame maatregelen.
- Haalbaarheidsstudie.
- Verklaring de-minimissteun.

De gemeente beslist binnen 6 weken op uw aanvraag voor een toewijzingsbesluit.

Stap 2: Aanvragen Stimuleringslening duurzaamheid bij SVn.

Met het toewijzingsbesluit dat u ontvangt van de gemeente kunt u de stimuleringslening bij SVn aanvragen.


Helpdesk duurzaamheid bedrijven

Door middel van de duurzaam ondernemen estafette biedt de gemeente geïnteresseerde bedrijven en organisaties een gratis duurzaam ondernemen scan aan. Heeft u interesse in een duurzaam ondernemen scan? Neem dan contact op met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid van de gemeente via telefoonnummer 14 0181.

De gemeente Hellevoetsluis biedt bedrijven en andere organisaties kosteloos een startabonnement op de Milieubarometer aan. Dit instrument maakt de milieubelasting, de CO2-uitstoot en de milieukosten van bedrijven zichtbaar en biedt praktische besparingstips. U kunt direct aan de slag via www.milieubarometer.nl


.