Duurzaamheidsimpuls havens (Ports Energy and Carbon Saving)

De gemeente Hellevoetsluis neemt sinds juli 2017 deel in het project Duurzaamheidsimpuls havens. Dit wordt gefinancierd door het Interreg Twee Zeeën Programma 2014-2020 van de Europese Unie en de provincie Zuid-Holland.

De doelstelling van het project is om koolstofarme technologieën in kleine en middelgrote havens te realiseren door onderzoek en het uitvoeren van pilots. Het uiteindelijke doel is om de CO2 uitstoot in havens te verminderen. In het havengebied zullen pilots worden uitgevoerd met kleine windturbines en drijvende zonnepanelen.

Meer informatie is te vinden via www.pecs2seas.eu