Aardgasvrij

In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Samen met inwoners, ondernemers en woningcorporaties bekijkt de gemeente wat de beste andere manier is om te koken, te douchen en gebouwen te verwarmen.

Aanpak Hellevoetsluis aardgasvrij

 • In 2020 heeft de gemeenteraad de Warmtetransitievisie Voorne- Putten (pdf 3,7 MB) vastgesteld. In deze visie staat hoe de gemeenten Hellevoetsluis, Nissewaard, Brielle en Westvoorne van het gas afgaan en welke wijken als eerst aan de beurt zijn. We hebben deze visie gemaakt samen met:
  • De gemeenten op Voorne-Putten
  • Woningcorporaties
  • Netbeheerder Stedin
  • Een groep inwoners
 • We beginnen met het aardgasvrij maken van bedrijventerrein Kickersbloem 1 en 2. Daar werken ondernemers en de gemeente al aan energiebesparing.
 • Per wijk overlegt de gemeente met inwoners, ondernemers en woningcorporaties wat er moet gebeuren, wie dat betaalt en op welke datum het gebruik van aardgas in de wijk stopt. Deze afspraken zetten we voor elke wijk in een warmteplan.
 • Het is voorlopig niet verplicht om aardgasvrij te gaan wonen. Dit kan de komende jaren nog wel veranderen. Als in een wijk goede andere manieren zijn voor verwarming, kan de gemeenteraad bijvoorbeeld besluiten om de wijk van het gas af te sluiten.

Kunt u het pdf-bestand niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via 14 0181. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.

Kosten

Voor eigenaren

Hoeveel het kost om uw woning of ander gebouw aardgasvrij te maken, verschilt per woning of gebouw. De kosten hangen af van:

 • hoe u woont
 • waarvoor u aardgas gebruikt
 • welke maatregelen u kiest

De Rijksoverheid werkt aan een regeling om de kosten voor huiseigenaren zo laag mogelijk te houden.

Voor huurders

De woningcorporatie of verhuurder moet uw woning of gebouw aardgasvrij maken. Zij betalen de kosten. We weten niet of daarna uw huurprijs omhoog zal gaan en of uw energierekening lager zal worden. We willen ervoor zorgen dat iedereen het kan betalen om aardgasvrij te leven.

Wat kunt u zelf al doen?

Andere manieren van verwarming

De beste keuze voor een andere manier van verwarmen dan aardgas, verschilt per gebied en woning. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • All-electric: U verwarmt uw woning of gebouw dan helemaal elektrisch. De elektriciteit wordt zoveel mogelijk op of rond het gebouw opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak.
 • Warmtenet/stadswarmte: Een centrale bron van warmte zorgt voor warm water naar woningen en andere gebouwen. De warmte kan komen uit restwarmte van industrie of een warmtebron uit de diepe ondergrond (geothermie). Dit lijkt een goede keuze voor Hellevoetsluis. In onze ondergrond kunnen we misschien warmtebronnen vinden. En misschien kunnen we aansluiten op het warmtenet van Rotterdam. Daarin wordt restwarmte van de Rotterdamse Havenindustrie gebruikt. De gemeente onderzoekt samen met de provincie Zuid-Holland wat er kan.
 • Groen gas: Dit wordt gemaakt van restmateriaal zoals mest, slib, gft-afval en andere plantaardige stoffen (biomassa). Er is nog maar weinig biogas in Nederland. Dit biogas wordt vooral gebruikt voor transport en industrie.
 • Waterstof: Deze techniek is nog in ontwikkeling. Waterstof is een energiedrager. Er is wind- of zonne-energie nodig om waterstof te maken. Waterstof kun je daarna weer omzetten in elektriciteit. Bij het maken en omzetten van waterstof gaat nog veel energie verloren. Deze techniek is voorlopig vooral voor transport en industrie.

Meer informatie

 • Heeft u een vraag over aardgasvrij wonen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl.
 • Wilt u weten wat de beste maatregelen voor uw woning of gebouw zijn? Ga dan naar de WoonWijzerWinkel.
 • Meer informatie over aardgasvrij wonen op www.hieropgewekt.nl/aardgasvrij-wonen.
 • Voor hulp bij het duurzamer maken van uw bedrijf neemt u contact op met duurzaamheidscoach Stefan Romijn via 010 - 238 28 27 of stuur een e-mail naar s.romijn@stimular.nl. Hulp van de duurzaamheidscoach is voor bedrijven in Hellevoetsluis gratis. Hij kan u ook helpen bij het aanvragen van een duurzaamheidslening.