Grof vuil, verbouwingsafval en snoeiafval

U kunt grofvuil, verbouwingsafval en snoeiafval wegbrengen naar de milieustraat of tegen betaling bij u thuis laten ophalen door de inzameldienst.

Wat is grof vuil en verbouwingsafval?

Al het huishoudelijk afval dat door de samenstelling, afmeting of hoeveelheid niet in de minicontainer of inworplade van de ondergrondse container past. Het grofvuil bestaat uit gesorteerde en ongesorteerde stromen grof huisvuil en verbouwingsafval. Verbouwingsafval bestaat uit grof huishoudelijke afvalstoffen die ontstaan door het (ver)bouwen van de woning of de woonomstandigheden.

Wat is snoeiafval?

Snoeiafval is tuinafval uit tuinen van inwoners. Denk hierbij aan takken, bladeren, gras, stammen en planten uit de sloot. 

Wegbrengen of laten ophalen

U kunt verbouwingsafval/sloopafval wegbrengen naar de milieustraat of bij u thuis laten ophalen door de inzameldienst. In beide gevallen zijn daar kosten aan verbonden. Voor het afleveren van verbouwingsafval bij de milieustraat wordt € 31,25* per m3 in rekening gebracht. In onderstaande tabel vindt u de kosten voor het laten ophalen  van grof vuil en verbouwingsafval. Vergeet niet uw milieupas mee te nemen naar de milieustraat. Die heeft u nodig om de slagboom te openen. Kijk voor meer informatie op de webpagina Milieustraat en de milieupas
Als u het verbouwingsafval laat ophalen, moet u het afval aanbieden in een big bag. Een big bag heeft een inhoud van 1 m3 (1x1x1 meter). U kunt de big bag vooraf afhalen en betalen bij de milieustraat. Zodra de big bag gevuld is kunt u bellen naar de grofvuillijn 0181-390873 om een afspraak te maken om het afval op te halen.

Snoeiafval kunt u zelf wegbrengen naar de milieustraat. Dit is kosteloos. Ook kunt u het op laten halen in een big bag. Zie de kosten in onderstaande tabel:

Kosten big bag
  Grof huishoudelijk afval en snoeiafval Verbouwingsafval
Soort afval Ongesorteerd grof huisvuil, wit- en bruingoed, metaal en snoei-/tuinafval Ongesorteerd verbouwingsafval
Kosten ophalen € 20,40 per m3*   € 53,35 per m3*

 
(* tarief 2022)

Verkrijgbaarheid en gebruik big bag

•    U kunt maximaal 1 big bag voor verbouwingsafval per maand aanvragen.
•    Bij het aanvragen moet een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid en de grootte van het afval. De big bags hebben een inhoud van 1 m3. Bij een grotere hoeveelheid afval  moeten meerdere big bags worden aangevraagd. Voor grofvuil geldt dat er niet meer dan 1 m3  mag worden aangeboden.
•    De big bag is voorzien van een nummer. Bij afgifte van de bigbag wordt dit nummer gekoppeld aan uw adres en de op te halen partij afval.
•    De kosten voor de big bags zijn gelijk aan de gemeentelijke afhaaltarieven. De big bags moeten op de milieustraat met pinbetaling of contant worden afgerekend.
•    Voor grof (huis)vuil dat niet in de big bag past moet via de grofvuillijn (0181-390873) een aparte afspraak worden gemaakt.

Laten ophalen bigbag

•    Voor het maken van de afspraak moet u bellen naar de grofvuillijn (0181-390873). Hierbij wordt gevraagd naar het registratienummer van de big bag(s), het ophaaladres, het aantal big bags en het soortafval. De grofvuillijn is op werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren.
•    De gevulde big bag wordt na een telefonische afspraak op een dinsdag opgehaald.
•    De big bag moet voor een vrachtauto met kraan vanaf de openbare weg goed bereikbaar zijn (dus niet onder bomen of lantaarnpalen).
•    Op de inzameldag hoeft u niet thuis te zijn.
•    Afval dat er naast staat of verkeerd aangeboden is wordt niet meegenomen.