Verzamelcontainers bij flats

Bij flatgebouwen staan ondergrondse en inpandige verzamelcontainers voor het huishoudelijk afval. De ondergrondse containers worden één of twee keer per week geleegd.

Dit gebeurt op maandag, woensdag en/of vrijdag. Sommige containers worden twee keer per week geleegd. De verzamelcontainers zijn uitsluitend bestemd voor bewoners van flats. 

Afvalpas

U kunt de ondergrondse afvalcontainer openen met een afvalpas. De pas hoort bij de woning en is eigendom van de gemeente. Bij verhuizing moet u de pas achterlaten in de woning. Als u de afvalpas verliest of scheurt kunt u via het Klantcontactcentrum tegen betaling een nieuwe afvalpas aanvragen (telefoonnummer 14 0181). Na betaling ontvangt u direct een nieuwe afvalpas.

Kosten afvalpas

Een nieuwe afvalpas kost € 19,20*.

(* tarief 2020)

Handleiding afvalpas

Heeft u vragen over het gebruik van de afvalpas? Raadpleeg dan hier de handleiding.

Tips gebruik ondergrondse containers

-    Gooi het huisvuil in een gesloten plastic zak in de container.
-    Gebruik de gewone grijze vuilniszak en stop deze niet te vol. U kunt uw pedaalemmerzakken gebruiken. 
-    Breng afval dat niet in de inworplade past naar de milieustraat. (hyperlink naar ‘Afval wegbrengen)
-    Plaats geen afval naast de container. 
-    Meld het als de container vol of stuk is of als uw afvalpas niet werkt. 
-    Parkeer geen auto voor de ondergrondse container, hierdoor kan de container niet worden geleegd. 
-    Gebruik de container niet voor 8.00 uur en na 22.00 uur. Dit voorkomt geluidsoverlast. 
-    De verzamelcontainers zijn geen speelplaatsen voor kinderen.