Verzamelcontainers bij flats

Bij hoogbouwwoningen zoals flats en appartementengebouwen staan ondergrondse containers voor restafval. Bewoners van deze woningen kunnen hierin hun huishoudelijk afval weggooien. De ondergrondse containers worden één of twee keer per week geleegd.

Milieupas

U kunt de ondergrondse container openen met een milieupas. De milieupas behoort bij de woning en is eigendom van de gemeente. Lees meer over de milieupas.

Tips gebruik ondergrondse containers

 • Gebruik een gewone grijze vuilniszak en stop deze niet te vol. U kunt ook pedaalemmerzakken gebruiken.
 • Neem uw milieupas mee en leg de gesloten vuilniszak in de inworptrommel van de container.
 • Er vindt geen registratie plaats van de hoeveelheid afval die u afstort en er zijn ook geen kosten aan verbonden.
 • Breng afval dat niet in de inworptrommel past naar de milieustraat.
 • Plaats geen afval naast de container.
 • Meld het als de container vol is of als uw milieupas niet werkt.
 • Parkeer geen auto voor de ondergrondse container. Hierdoor kan de container niet worden geleegd.
 • Gebruik de container niet voor 08.00 uur en na 22.00 uur. Dit voorkomt geluidsoverlast voor uw mede-bewoners in uw woonomgeving.

Tips gebruik ondergrondse containers

 • Gooi het huisvuil in een gesloten plastic zak in de container.
 • Gebruik de gewone grijze vuilniszak en stop deze niet te vol. U kunt uw pedaalemmerzakken gebruiken. 
 • Breng afval dat niet in de inworplade past naar de milieustraat.
 • Plaats geen afval naast de container. 
 • Meld het als de container vol of stuk is of als uw milieupas niet werkt. 
 • Parkeer geen auto voor de ondergrondse container, hierdoor kan de container niet worden geleegd. 
 • Gebruik de container niet voor 8.00 uur en na 22.00 uur. Dit voorkomt geluidsoverlast.