Minicontainers

De gemeente leent u drie minicontainers voor het gescheiden inzamelen van afval: voor Groente, Fruit en Tuinafval (GFT), voor Oud Papier en Karton (OPK) en voor huishoudelijk restafval.

Digitale formulieren minicontainers

Is uw minicontainer kapot, vermist of wilt u een extra container aanvragen? Hieronder vindt u digitale formulieren waarmee u dit kunt regelen. 

Kosten extra minicontainers

 • Extra container restafval (240 of 140 liter): € 190,80
 • Extra container GFT (140 of 240 liter): €  64,80
 • Extra container OPK (140 of 240 liter): kosteloos
 • Extra container opzeggen: kosteloos
 • Melden vermissing of kapotte minicontainer: kosteloos
 • Wijzigen inhoudsmaat: kosteloos
 • Adressticker aanvragen: kosteloos
 • Bladcontainer: kosteloos

(tarieven 2021)

Levering (extra) minicontainers

De afvainzamelaar neemt vooraf conract met u op om een afspraak te maken voor het leveren of omwisselen van de minicontainer. Dat is altijd op een woensdag, tenzij dit een feestdag. Dat wordt de container op donderdag geleverd. 

Gebruik minicontainers

 • De mini-container moet voorzien zijn van de door de gemeente verstrekte sticker, zonder sticker mag de container niet worden geleegd door de inzamelploeg. 
 • De container buiten de aanbiedtijden op het eigen perceel plaatsen en niet op de openbare weg. 
 • Plaats de container, met name de container voor het GFT, niet in de zon.
 • Indien uw container wordt vermist, dient u hiervan een melding van vermissing te maken bij de gemeente. Met een afschrift van het verbaal kunt u bij de gemeente een nieuwe container aanvragen. De containers behoren bij de woning, dus bij verhuizing deze binnen plaatsen en de adressticker aten zitten. Het vullen van de container Afval dat sterk aan bederf onderhevig is in die container doen die het eerst wordt geleegd. 
 • Het afval niet te vast in de container stoppen. 
 • De container niet verder vullen dan de dekselrand(container met gesloten deksel aanbieden).
 • Niet meer afval in de container dan ± 75 kg. Het aanbieden van afval in een container De container mag op de openbare weg worden geplaatst vanaf 22.00 uur op de dag voorafgaand aan de lediging tot 22.00 uur op de dag van lediging.
 • De container aanbieden op een (voor de huisvuilwagen) goed bereikbare plaats. 
 • De container aanbieden met de handgrepen naar de weg.
 • Geen afval naast de container aanbieden, dit mag niet worden meegenomen door de inzamelploeg. 

Sticker met adresgegevens

Op uw minicontainers zit een sticker met uw adresgegevens en de soort afval waarvoor de container gebruikt mag worden. De afvalinzamelaar controleert of er een sticker op de container zit. Als er geen sticker op zit, wordt de container niet geleegd en wordt er een rode kaart aan gehangen waarop staat wat u moet doen. Als uw sticker eraf of niet goed meer leesbaar is, moet u contact  opnemen met de gemeente om een nieuwe sticker aan te vagen. Dat kan bij het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0181