Asbestverwijdering

Gaat u klussen of verbouwen bij een gebouw dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Ook bij (sloop)werkzaamheden met meer dan 10 kubieke meter sloopafval moet u een sloopmelding doen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. De procedure verloopt als volgt:

 • De gemeente controleert of uw melding compleet is. Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht.
 • De gemeente behandelt uw melding en toetst deze aan wettelijke eisen.
 • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Voert een bedrijf de sloop uit? Dan hoort u binnen 4 weken of u toestemming krijgt.
 • U krijgt van de DCMR, namens uw gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Bewaar dit bewijs goed.

Verpakken van asbest

U verpakt asbest in speciale asbestzakken. Deze plakt u dicht met bijbehorend tape. De zakken en tape haalt u bij de milieustraat. U krijgt de zakken en tape als u het bewijs van ontvangst van de sloopmelding kunt laten zien. Dit kan niet op zaterdag. Heeft u verpakkingsmateriaal over? Doe dit dan ook in de asbestzakken. Dit geldt ook voor gebruikte beschermingsmiddelen. Zo voorkomt u dat er asbestdeeltjes in de lucht komen.

Asbest inleveren bij de milieustraat

U kunt het asbest inleveren bij de milieustraat. Dit kan alleen als u het bewijs van ontvangst van de DCMR kunt laten zien.

Bij het inleveren van asbest moet u rekening houden met de volgende procedure:

 • U neemt het bewijs van ontvangst mee bij het inleveren van het asbest bij de milieustraat.
 • U biedt het asbest aan in dubbel verpakte en dichte asbestzakken.
 • Het maximale gewicht per pakket is 22 kg.
 • U biedt de dichte asbestzakken aan bij een medewerker van de milieustraat.
 • De medewerker controleert of u het asbest goed heeft verpakt. Hij/zij pakt het asbest niet vast.
 • Wanneer u het asbest goed heeft verpakt, vertelt de medewerker hoe u het asbest in de container plaatst.
 • Als u het asbest verkeerd heeft verpakt, weigert de milieustraat het materiaal.

Vragen

U kunt met vragen over asbest bellen naar de asbesttelefoon van de DCMR, telefoonnummer 010 246 86 56. U krijgt rechtstreeks een asbestdeskundige aan de lijn. De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kunt u vragen stellen via het formulier op de website van de DCMR

Asbestklachten

Wilt u een klacht doorgeven over het verwijderen van asbest door derden? Dan kunt u contact opnemen met de meldkamer van DCMR. Dit kan telefonisch via 0888-333 555 of online via het milieumeldingenformulier. Op de website van de DCMR kunt meer informatie vinden.