Asbestverwijdering

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Asbestverwijdering melden

Asbest kan voorkomen in:

•    vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
•    vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
•    schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
•    bloembakken
•    golfplaten (daken van schuren en garages)
•    standleiding (afvoer toilet)
•    brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
•    vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
•    oude huishoudelijke apparaten

Asbest op minder dan 35m2 plaatoppervlak

Asbest is een giftig materiaal. Als het breekt of afbrokkelt komen kankerverwekkende stoffen vrij. Treft u asbest (minder dan 35m2 plaatoppervlak) in of om een pand aan, dan kunt u het formulier 'verwijderen asbest' uitprinten, invullen en inleveren op het gemeentehuis. Daarna wordt uw vergunning die naar uw huisadres gestuurd. Met de vergunning kunt u bij de Milieustraat plastic zakken ophalen waar u het asbest in kunt afvoeren. Asbest aangeboden zonder ontheffing, zonder de juiste verpakking of op zaterdag zal niet worden geaccepteerd op de milieustraat.  De gemeente informeert u over de wijze waarop u het asbest volgens de regelgeving moet verwijderen en vervoeren.
U kunt ook op de vergunning wachten, de afhandeling neemt circa 1 uur tijd in beslag. 

Asbest op meer dan 35m2 plaatoppervlak

Treft u op meer dan 35m2 plaatoppervlak asbest aan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij het OLO (Omgevingsloket Online): http://www.omgevingsloket.nl/ 
Hier kunt u ook checken of u de omgevingsvergunning nodig hebt of dat u het asbest zonder vergunning mag verwijderen. 
Particulieren die meer dan 35 m² asbest willen afvoeren moeten het asbest laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Dit laatste geldt in alle gevallen ook voor bedrijven. 

U hebt geen omgevingsvergunning nodig bij de verwijdering van asbest in de volgende gevallen:
•    niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking,
•    asbest bevattende vloertegels,
•    geschroefde hechtgebonden asbest bevattende bouwmaterialen. Houdt u er rekening mee dat voor het verwijderen van deze bouwmaterialen, voor zover deze aan de buitenzijde van een bouwwerk zijn toegepast en bestaan uit platen, een maximum geldt van 35 m2 plaatoppervlakte.
U moet in deze gevallen wel een melding doen bij de gemeente.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een fiscale regeling of subsidie.
Vragen over gezondheid
Heeft u vragen over uw gezondheid? Dan kun u in dit soort situaties terecht bij de afdeling Medische Miliieukunde van de GGD-Rotterdam, via telefoonnummer: 010-433 9894.

Termijn

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).
Daarnaast heeft u eventueel een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn.