Asbestverwijdering

Gaat u klussen of verbouwen bij een gebouw dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Ook bij (sloop)werkzaamheden met meer dan 10 m3 sloopafval moet u een sloopmelding doen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.

 

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt:

 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht;
 • Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen;
 • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.
 • U krijgt van de DCMR, namens uw gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. 

Verpakken van asbest

Asbest moet dubbel verpakt worden in speciale asbestzakken en bijbehorende tape. Deze kunt u op vertoon van uw sloopmelding van de DCMR bij de werf verkrijgen, echter niet op zaterdagen. Om te voorkomen dat asbestdeeltjes in de lucht komen moet u het overtollig verpakkingsmateriaal en gebruikte beschermingsmiddelen als asbestverdacht materiaal in de zakken mee verpakken.

Transport naar de Milieustraat

Hierna is de mogelijkheid om asbest op vertoon van de sloopmelding van de DCMR af te geven bij de Milieustraat in Hellevoetsluis. De openingstijden/locatie van de Milieustraat vind u hier.

Bij het inleveren van asbest moet u rekening houden met de volgende procedure:

 • U neemt de door de gemeente afgegeven sloopmelding van de DCMR mee bij het inleveren van het asbest bij de Milieustraat.
 • U dient de aangeboden asbest dubbel verpakt en afgesloten in speciale asbestzakken met de tekst 'Asbest' aan te bieden.
 • Het maximale gewicht per pakket is 22 kg.
 • De gesloten asbestzak meldt u aan bij de medewerker van de Milieustraat.
 • Er wordt visueel gecontroleerd op de juiste wijze van aanlevering van het asbest.
 • Er worden geen handelingen verricht door medewerkers van de gemeente Hellevoetsluis bij om- of overpakken en lossen van asbesthoudend materiaal.
 • Bij juiste aanlevering van de asbesthoudend materiaal krijgt u instructie hoe u de verpakte asbesthoudende materialen in de container moet plaatsen.
 • Verkeerd aangeleverd asbesthoudend materiaal wordt geweigerd.

Vragen

DCMR heeft vanaf maart 2020 een speciale asbesttelefoon. Bedrijven en particulieren uit onze gemeente kunnen met al hun vragen over asbest terecht op telefoonnummer 010 246 86 56. Wie de asbesttelefoon belt, krijgt rechtstreeks een asbestdeskundige aan de lijn.

De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kan men vragen stellen via het formulier op de website van de DCMR. DCMR streeft er naar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden.

Asbestklachten

Wilt u een klacht doorgeven over het verwijderen van asbest door derden? Dan kunt u contact opnemen met de meldkamer van DCMR. Dit kan telefonisch via 0888-333 555 of online via het milieumeldingenformulier. Op de website van de DCMR kunt meer informatie vinden.