Afvalinzameling bij gladheid

Ook bij overlast door winterse omstandigheden doet de gemeente er samen met de afvalinzamelaar alles aan uw afval zo goed mogelijk op te halen. Op deze pagina kunt u lezen welke veranderingen kunnen plaatsvinden bij de afvalinzameling als het glad is.

Minicontainers kunnen eerder of later worden geleegd

Bij gladheid kan het voorkomen dat het afval eerder of later worden opgehaald dan u gewend bent. Soms is de inzamelaar door omstandigheden genoodzaakt de gebruikelijke route aan te passen. Wij adviseren u de container op de ophaaldag uiterlijk om 07.30 uur aan te bieden. Daarmee voorkomt u dat uw minicontainer niet wordt geleegd. Minicontainers die te laat worden aangeboden, worden niet nagereden. Vooraf is niet aan te geven wanneer de gemeente besluit tot een andere route over te gaan.
Als de wegen in het buitengebied onbegaanbaar zijn en uw afval moet worden opgehaald, mag u de minicontainer aan de weg laten staan. Zodra de wegen weer begaanbaar zijn, zullen de minicontainers worden geleegd.

Andere aanbiedlocatie minicontainers

Bij extreme winterse omstandigheden kan het voorkomen dat het niet mogelijk of verantwoord is in alle straten het afval op te halen. In dit uitzonderlijke geval kan de gemeente besluiten een andere route dan gebruikelijk te rijden. Als dit aan de orde is verzoeken wij u uw container langs de doorgaande weg aan te bieden. Welke plaats voor u het meest dichtbij is, kunt u op het kaartje via onderstaande link bekijken. Als de alternatieve route gereden wordt zal uitsluitend restafval worden ingezameld, de inzameling van GFT komt dan tijdelijk te vervallen. Vooraf is niet aan te geven wanneer de gemeente besluit dat alleen de minicontainers langs de aanbiedlocaties worden geleegd. Mocht sprake zijn van extreme winterse omstandigheden, houd dan dagelijks deze website, de digitale borden in de stad en de plaatselijke kranten in de gaten. Hier zal worden aangegeven hoe, waar en wanneer uw huisvuil wordt opgehaald. Of volg ons op Twitter: @gemeenteHsluis.

Bekijk hier de kaart met alternatieve inzamelroutes en aanbiedlocaties bij u in de buurt.

Vastvriezen GFT afval

De container voor Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) kan bij bevriezing soms te kampen hebben met een vastgevroren deksel of inhoud. De afvalinzamelaar kan bij het lossen van de minicontainer niet voorkomen dat de volledige inhoud er niet uitkomt of dat op de bodem GFT vastgevroren achterblijft. Mocht later op de dag blijken dat het achtergebleven afval is ontdooid, dan zal dit bij de volgende afvalinzamelroute worden meegenomen. 
TIP: U kunt het legen zelf bevorderen door het afval los te steken voordat u de container aanbiedt. Eventueel is het mogelijk uw GFT in een zak te verzamelen en deze zelf naar de Milieustraat te brengen.

Legen ondergrondse containers

Als de weg bij een ondergrondse container te glad is, kan deze niet geleegd worden. De wagen die de container komt legen, heeft dan onvoldoende grip op de weg om de zware container op te kunnen tillen. Het legen wordt dan uitgesteld totdat de weg weer begaanbaar is. Als u merkt dat een ondergrondse container niet geleegd is, zet dan geen afval naast de container maar bewaar het nog even in uw eigen tuin of balkon totdat de ondergrondse container weer gebruikt kan worden.