Afval wegbrengen

Op deze pagina vindt u een overzicht van afvalsoorten die u naar de milieustraat kunt brengen.

Voor het wegbrengen van afval naar de milieustraat heeft u een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort of ID kaart) nodig.  

 

Adres en openingstijden milieustraat

Rijksstraatweg 252A
3223 KE Hellevoetsluis
Telefoonnummer: 0181-390873 

De milieustraat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur. 


U kunt de volgende afvalsoorten naar de milieustraat brengen:

Gesorteerd grof huisvuil:

•    Asbest en asbesthoudend afval *
•    Banden van personenwagens (zonder velg en vrij  van afval (zand, stenen e.d.) 
•    Glas
•    Hard kunststof
•    Kleding, lappen en schoeisel 
•    Kartonnen dozen, golfkarton, verpakkingen e.d. 
•    Papier 
•    Gasflessen en andere drukhouders, zoals brandblusapparaten e.d. 
•    Grond uit tuinen (max. 2 kuub per huishouden n per dag)
•    Hout 
•    Kadavers van kleine huisdieren
•    Frituurvet; vloeibaar of gestold frituurvet en/of plantaardige oliën
•    Metalen,  zoals fietsen, koperen leidingen, aluminium producten e.d. 
•    Tapijt, ongeacht de onderlaag. 
•    Grof tuinafval
•    Kringloopgoederen
•    Elektr(on)ische apparaten

*) Voor het brengen van asbest moet bij de gemeente vooraf toestemming worden aangevraagd.  Asbest 
    aangeboden zonder ontheffing, in de juiste verpakking of op zaterdag  wordt niet geaccepteerd. 


Ongesorteerd grof huisvuil

Ongescheiden grof huishoudelijk restafval  dat overblijft na scheiding in andere afvalstromen. 

Gesorteerd verbouwingsafval

Schoon puin (stenen en betonnen materialen), dakbedekking (alle bitumineuze dakbedekkingen), gipsmateriaal 

Ongesorteerd verbouwingsafval

(Ongescheiden) verbouwingsafval; grove afvalstoffen die overblijven na scheiding in andere deelstromen.

Kosten

Voor het afleveren van verbouwingsafval bij de Milieustraat wordt € 26,80 per m3 in rekening gebracht.

(tarief 2019)

Klein chemisch afval

Kijk op de webpagina ‘Afvalscheiding’ om te zien wat wordt verstaan onder klein chemische afval.

Uitgelicht