Standplaatsvergunning

Voor de verkoop van goederen en/of diensten met een kraam of wagen, zoals een ijskraam of bloemenstal, heeft u een vergunning nodig. Met deze vergunning mag u een standplaats innemen aan de openbare weg, op openbaar water of op een particulier perceel. Standplaatsvergunningen worden middels loting toegewezen.

Standplaatsvergunning aanvragen

Vaste locaties

  • winkelcentrum Evertsenplein (voorzijde hek)
  • winkelcentrum Jachthoorn (nabij grasveld)
  • Struytse Hoeck (Woordbouwerplein)
  • winkelcentrum Forel (nabij sporthal)
  • nabij de Vuurtoren in de Vesting

Tijdelijke locaties

  • Struytse Hoeck (Roobol) (nieuwe haring)
  • winkelcentrum Jachthoorn (nieuwe haring/oliebollen)
  • winkelcentrum Forel (nieuwe haring/oliebollen)
  • de Timmerwerf (asfaltplateau aan de haven) (kerstbomen)

Gegevens aanvraag

Vermeld in uw aanvraag de volgende gegevens:
- de te verhandelen artikelen
- de locatie
- een omschrijving van de verkoopkraam
- de afmetingen van de verkoopkraam
- het gewicht van de verkoopkraam
- de periode waarin u standplaats wilt innemen, met als voorwaarden:
     - alleen op werkdagen
     - niet toegestaan: het gebruik van een aggregaat
- de dagen waarop u de standplaats wilt innemen, met als voorwaarden:
     - maximaal toegestaan: twee dagen per week, per locatie
     - niet toegestaan: zaterdagen
- een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort)
- uw inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel
- het telefoonnummer waar u op te bereiken bent
- de maatregelen die u heeft getroffen om stankoverlast op de standplaats tegen te gaan

Let op:
- standplaatsen worden niet gereserveerd 
 - alleen een complete aanvraag kan meedingen bij de loting
 

Termijn

De datum van loting wordt vier weken van tevoren op de website voor overheidspublicaties (overheid.nl) alsmede op de gemeentepagina van Groot Hellevoet bekendgemaakt.
 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie