Principeverzoek (vooroverleg)

Heeft u (bouw)plannen maar voldoen deze niet aan de regels van het bestemmingsplan en is het niet mogelijk om dit vergunningsvrij te realiseren? Dan kunt u een principeverzoek (vooroverleg) indienen om laten controleren of uw plannen haalbaar zijn.

Op de webpagina Bestemmingplannen vindt u hyperlinks naar de bestemmingplannen van de gemeente op www.ruimtelijkelijkplannen.nl. In het Omgevingsloket kunt u kijken of uw plan vergunningsvrij is. 

Een principeverzoek kunt u indienen voor onder andere de volgende plannen:

  • U wilt een nieuw gebouw bouwen.
  • U wilt het gebruik van grond of gebouwen wijzigen.
  • U wilt een bedrijf starten of de bedrijfssituatie wijzigen.

U kunt het principeverzoek indienen met DigiD of e-Herkenning (voor organisaties).

Principeverzoek indienen met DigiD

Principeverzoek indienen met e-Herkenning

Kosten principeverzoek

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek worden kosten gerekend. De legeskosten voor het behandelen van deze aanvraag bedragen (in 2022, zonder toetsing aan redelijke eisen van welstand):

  • Voor principeverzoeken met bouwkosten minder dan € 5.000,- : € 273,15
  • Voor principeverzoeken met bouwkosten hoger dan € 5.000,- : € 546,55
  • Voor (alleen) de toetsing aan redelijke eisen van welstand wordt per keer €125,- in rekening gebracht.
Initiatieven buiten bestaand stads- en dorpsgebied

Als uw plan buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) van Hellevoetsluis ligt, geldt het volgende. In het bestemmingsplan staan de mogelijkheden (inclusief wijzigingsmogelijkheden) die wij bieden voor nieuwe en andere functies. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u lezen welke dat zijn voor uw plan. Als uw plan niet binnen deze mogelijkheden past, werkt de gemeente op dit moment niet mee aan uw plan. Hiervoor wordt nieuw beleid voorbereid.

Er gelden enkele uitzonderingen: 

  • U kunt het gebouw vergunningsvrij bouwen. In het Omgevingsloket kunt u kijken of uw initiatief vergunningsvrij is.
  • Als het plan mogelijk gemaakt kan worden met een zogenaamd kruimelgeval, dan kan de gemeente hieraan meewerken. De kruimelgevallenregeling bevat elf categorieën van specifieke gevallen waar er een bevoegdheid is om een vergunning in afwijking van het bestemmingsplan te verlenen. Dit komt echter weinig voor omdat er vergunningsvrij al heel veel mogelijk is. In het Besluit omgevingsrecht vindt u informatie over de kruimelgevallenregeling.
Omgevingsvisie en fusie met Brielle en Westvoorne

In de loop van 2022 evalueert de gemeente samen met de gemeenten Brielle en Westvoorne haar beleid in het buitengebied. Dat gebeurt voor de nieuwe Omgevingsvisie en vanwege de fusie tussen de drie gemeenten per 1 januari 2023. U kunt daar op reageren (inspreken) zodat we uw wensen ook kunnen betrekken bij de evaluatie. Dit kan tot nieuw beleid leiden waar u misschien gebruik van kunt maken. Over de planning en het proces van de Omgevingsvisie Voorne aan Zee kunt u binnenkort meer informatie vinden op deze website. We adviseren u deze website en de gemeenteberichten in Groot Hellevoet hiervoor in de gaten te houden. 

Tiny houses

Op dit moment kunnen we als gemeente nog niet meewerken aan het beschikbaar stellen van grond voor het plaatsen van tiny houses. De gemeente is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor tiny houses. We onderzoeken welke locaties geschikt kunnen zijn en met welke regelgeving we rekening moeten houden. Als het onderzoek uitwijst dat er mogelijkheden in de gemeente zijn, wordt deze informatie op de website geplaatst.