Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of slopen, een boom kappen of een weg aanleggen? Doe een vergunningcheck om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Bij het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u een verguningcheck doen en direct een omgevingsvergunning aanvragen. Op deze website vindt u ook meer informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij de aanvraag.

Kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft en regel het direct

Als u gaat bouwen in, op, aan of bij een monument is er altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor het bouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft, moet u ook voldoen aan de welstandseisen.

Vooroverleg met de gemeente (principeverzoek)

Voldoet uw plan niet aan de regels van het bestemmingsplan en is het niet mogelijk om dit vergunningsvrij uit te voeren? Dan kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Het vooroverleg is een informeel en informatief gesprek. Het is bedoeld om ingewikkelde aanvragen van tevoren te bespreken. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning. U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen.

Procedure

De meeste vergunningen volgen de standaardprocedure. De behandeltermijn van deze procedure is maximaal 8 weken. De gemeente kan deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. De behandeltermijn van een complexe aanvraag is maximaal 6 maanden.

Bezwaar en beroep

Bij de standaardprocedure

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Geef door dat u klaar bent met uw bouwwerk

Zodra u klaar bent met het (ver)bouwen van uw woning, moet u dit melden bij de gemeente. Dit geldt voor een verbouwing waarvoor u een omgevingsvergunning heeft. U meldt dat het bouwwerk af is voordat u de woning in gebruik neemt. U kunt dit schriftelijk doen.

Wanneer heeft u nog meer een Omgevingsvergunning nodig?

  • Voor een aanbouw, een schuur of garage in de tuin of een carport heeft u misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie over bouwen van een bijbehorend bouwwerk op de website van de Rijksoverheid.
  • Door andere kozijnen kan uw gevel er anders uit gaan zien. De constructie van uw gevel kan zelfs veranderen. Kijk voor meer informatie over het aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevelpanelen op de website van de Rijksoverheid.
  • Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Vroeger heette dit de milieuvergunning. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning bijvoorbeeld nodig als het veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt.

Omgevingsvergunning overdragen

U kunt de omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. Bijvoorbeeld als u een vergunning heeft aangevraagd voor een aanbouw van uw huis, maar u gaat verhuizen voordat u begonnen bent met de verbouwing. U kunt de vergunning dan op de naam van de nieuwe eigenaar laten zetten. U meldt schriftelijk bij de gemeente dat u de omgevingsvergunning wilt overdragen. Doe dat minimaal een maand van tevoren. Geef dan de volgende gegevens door:

  • naam en adres van degene die de vergunning nu heeft
  • naam en adres van degene die de vergunning moet krijgen
  • voor welke activiteit u de omgevingsvergunning heeft
  • het kenmerk van de omgevingsvergunning
  • de datum waarop de omgevingsvergunning zal overgaan op de andere persoon

Meer informatie

Bij het Kadaster kunt u informatie vinden over een gebouw of stuk grond, zoals wie de eigenaar is, wat voor soort perceel het is en hoe groot het perceel is. Kijk voor meer informatie op de website van het Kadaster.