Ligplaatsvergunning

Voor woonboten is een bepaald aantal plaatsen gereserveerd. Wilt u een woonboot aanleggen? U heeft dan een ligplaatsvergunning nodig.

Bij het aanvragen van een ligplaatsvergunning heeft u het volgende nodig:

•    een geldig identiteitsbewijs
•    gegevens over het vaartuig
•    gegevens over de afmeerlocatie
•    gegevens over de eventueel benodigde voorzieningen (gas, water, elektriciteit)

Heeft u een plaats gekregen? Vergeet niet uw woonboot aan te sluiten op de waterleiding en het riool.

Omgevingsvergunning en watervergunning

Houd er rekening mee dat u eventueel ook een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket Online kunt u een vergunningcheck doen en een watervergunning aanvragen als u die nodig heeft.

Vergunningcheck doen

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.