Evenementenvergunning

U heeft toestemming nodig als u een evenement wil organiseren waar publiek naartoe mag komen. Toestemming vragen kan door het online aanvraagformulier evenementenvergunning met DigiD of e-Herkenning (voor bedrijven) in te dienen bij gemeente Hellevoetsluis. 

Evenementenvergunning aanvragen met DigiD

Evenenementenvergunning aanvragen met e-Herkenning

Als u het formulier niet met DigiD of e-Herkenning in kunt vullen, dan kunt u het pdf-formulier (73kB) downloaden en handmatig invullen. Kunt u dit formulier ook niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via 14 0181. 

Regels voor evenementen

De regels over het organiseren van evenementen kunt u vinden in de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Kosten

Een evenement melden is gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan het aanvragen van een evenementenvergunning.

Bijzonderheden

Jaarlijks meldt u evenementen voor het volgende jaar bij ons aan. Het gaat dan vooral om evenementen met een verhoogd of hoog risico (de zogenoemde B en C evenementen). En de meer complexe evenementen waarvoor bijvoorbeeld verkeersmaatregelen en/of verkeersregelaars nodig zijn.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zet de gemelde evenementen op de voorlopige regionale evenementenkalender. Hulpdiensten kunnen dan hun capaciteit voor alle evenementen inplannen. De aanmeldingen worden regionaal beoordeeld op samenloop en samenhang. De definitieve regionale evenementenkalender wordt in januari vastgesteld. Dan pas weet u of uw evenement op de door u geplande datum kan doorgaan.

Als uw evenement op de evenementenkalender staat, betekent dat nog niet dat u een evenementenvergunning krijgt. Lees voor meer informatie over hoe wij met uw aanvraag omgaan het evenementenvergunningenbeleid van gemeente Hellevoetsluis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Veiligheid van de gemeente Hellevoetsluis, telefoon 14 0181 of per email naar evenementen@hellevoetsluis.nl.

Covid-19

Als de Covid-19 maatregelen op de door u geplande datum nog gelden, kan uw evenement misschien niet doorgaan. De gemeente Hellevoetsluis moet zich houden aan de geldende noodverordening en/of opgelegde maatregelen vanuit de overheid.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De gemeente mag deze termijn eenmaal verlengen.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.