Voorontwerp Bestemmingsplan Duinweg 2-4 inclusief stedenbouwkundig plan

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken bekend dat zij op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, artikel 150 van de Gemeentewet en de gemeentelijke inspraakverordening inspraak verlenen op het voorontwerp bestemmingsplan “Duinweg 2-4” inclusief het stedenbouwkundig plan. 

Inzien voorontwerp bestemmingsplan inclusief stedenbouwkundig plan

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Duinweg 2-4” kunt u digitaal inzien via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u vanaf 3 mei 2018 tijdens kantooruren de papieren versie van het voorontwerp bestemmingsplan inclusief het stedenbouwkundig plan inzien bij de receptie in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26. Na 30 mei 2018 liggen deze stukken niet meer ter inzage.

Reactie geven?

U kunt gedurende een termijn  van 4 weken een reactie geven op de inhoud van het voorontwerp bestemmingsplan inclusief stedenbouwkundig plan. De termijn gaat in op 3 mei 2018. De eventuele reacties zullen door het college van burgemeester en wethouders worden behandeld en betrokken worden in het vervolgproces van het bestemmingsplan.

Reacties graag richten aan:

Gemeente Hellevoetsluis

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid

Postbus 13

3220 AA Hellevoetsluis

E-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl t.a.v. van Claudia Lemmert

Mondeling: Het geven van een mondelinge reactie is op afspraak mogelijk. Vrijdag 25 mei 2018 en dinsdag 29 mei 2018 zijn gereserveerd voor het geven van een mondelinge reactie. Voor het afspreken van een tijdstip op deze data kunt u contact opnemen met Claudia Lemmert via het algemene nummer 14 0181. Van uw mondelinge reactie wordt een verslag opgesteld dat vervolgens naar u toegestuurd zal worden. 

Overige communicatie

Omwonenden aan de Duinweg en Schenkeldijk zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van dit plan en de procedure. Verder zijn de recreatiebedrijven Resort Poort van Zeeland, Città Romana en Camping ’t Weergors per brief geïnformeerd. 

Via onderstaande link kunt u het volgende document raadplegen:

Voorontwerp Bestemmingsplan Duinweg 2-4 inclusief stedenbouwkundig plan

Uitgelicht