Voorbereidingsbesluit woningsplitsing en kamerverhuur

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken het volgende bekend: op 22 juni 2022 is door de gemeenteraad van Hellevoetsluis een voorbereidingsbesluit “woningsplitsing en kamerverhuur” genomen.

De begrenzing van het gebied van het voorbereidingsbesluit is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding (met nummer NL.IMRO.0530.VBkamerverhuur2022-OW01). 

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf woensdag 6 juli 2022 zes weken voor eenieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.