Vastgesteld bestemmingsplan Manege Stal Flicka Hellevoetsluis

De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft in zijn vergadering van 30 september 2021 het bestemmingplan Manege Stal Flicka vastgesteld.

Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 27 oktober tot en met woensdag 8 december 2021 voor eenieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.