Ontwerp wijzigings- en uitwerkingplan Veerhaven Hellevoetsluis

Het college van B&W van Hellevoetsluis heeft in zijn vergadering van 30 november 2021 ingestemd met het ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan Veerhaven.

Het ontwerp wijzigings- en uitwerkingplan Veerhaven ligt vanaf donderdag 16 december 2021 tot en met woensdag 26 januari 2022  voor eenieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.