Ontwerp bestemmingsplan Zandpad 36 Hellevoetsluis

Het ontwerpbestemmingsplan “Zandpad 36’ Hellevoetsluis ligt vanaf donderdag 16 april 2020 tot en met 27 mei 2020 voor eenieder ter inzage. Op deze pagina vindt u het OBP en bijbehorende documenten.