Ontwerp bestemmingsplan Nieuw - Helvoet

Het betreft hier een actualisatie van het huidige bestemmingsplan Noordwest. Het doel van de actualisatie is dat er steeds een actueel overzicht bestaat van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in een gebied. Daarnaast bevat dit plan de ontwikkellocatie Sportlaan en omgeving.

Via onderstaande links kunt u de bijbehorende documenten raadplegen:

- Kennisgeving
- Ontwerp bestemmingsplan Nieuw-Helvoet toelichting en regels
- Kaartblad 1
- Kaartblad 2
- Kaartblad 3
- Kaartblad 4
- Ruimtelijke onderbouw Sportlaan e.o.
- Bijlage 1 -   Masterplan
- Bijlage 2 -   Ladder voor duurzame verstedelijking
- Bijlage 3 -   Energievisie
- Bijlage 4 -   Parkeerbehoefte
- Bijlage 5 -   Historisch bodemonderzoek Rijksstraatweg en Sportlaan
- Bijlage 6 -   Actualisatie bodemonderzoek gemeentelocatie
- Bijlage 7 -   Verkennend bodemonderzoek Sportlaan
- Bijlage 8 -   Actualisatie bodemonderzoek locatie Helvoet
- Bijlage 9 -   Verkennend bodemonderzoek
- Bijlage 10 -  Asfalt en asbest in puinonderzoek
- Bijlage 11 -  Aanvullend bodemonderzoek
- Bijlage 12 -  Nader onderzoek Amnesty Internationallaan
- Bijlage 13 -  Nader bodemonderzoek
- Bijlage 14 -  Actualisatie bodemonderzoek
- Bijlage 15 -  Archeologisch onderzoek
- Bijlage 16 -  Stikstofberekening
- Bijlage 17 -  Quickscan ecologie
- Bijlage 18 -  Vleermuizenonderzoek
- Bijlage 19 -  Geuronderzoek rubberfabriek Helvoet
- Bijlage 20 -  Akoestisch onderzoek rubberfabriek Helvoet
- Bijlage 21 -  Maatregelen onderzeok rubberfabriek Helvoet
- Bijlage 22 -  Aanvullende maatregelen onderzeok rubberfabriek Helvoet
- Bijlage 23 -  Second opinion inrichtingslawaai Peutz
- Bijlage 24 -  Onderzoek wegverkeerslawaai
- Bijlage 25 -  Memo Antea wegverkeerslawaai terrein Vermaat
- Bijlage 26 -  Luchtkwaliteit
- Bijlage 27 -  Brief GGD
- Bijlage 28 -  Aanvullende berekening beoogd bouwplan terrein Vermaat
- Bijlage 29 -  Voorlopig bouwplan terrein Vermaat

Uitgelicht