Kennisgeving herziening Nota Bodemheheer

Het college van B&W van Hellevoetsluis heeft in zijn vergadering van 13 september 2022 ingestemd met de herziening van het bodembeleidsplan.

De nota bodembeheer ligt vanaf donderdag 15 september 2022 tot en met woensdag 26 oktober 2022 voor eenieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. De nota bodembeheer is ook te raadplegen in het Raadsinformatiesysteem.