Ter inzage

Hier vindt u alle documenten die op dit moment ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum van de gemeente aan de Oostzanddijk 26.

  • Herontwikkeling locatie voormalig postkantoor Herman Heijermansstraat

    Op de locatie Herman Heijermansstraat 1 in Hellevoetsluis staat een voormalig post- en bestelkantoor. Het pand is al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik en komt in aanmerking voor herontwikkeling.

  • Kennisgeving Voorontwerp Bestemmingsplan Molendijk 62

    Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 27 augustus 2019 heeft ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Molendijk 62’ en dit bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor inspraak en het wettelijk vereiste overleg met de betrokken instanties.