Ter inzage

Hier vindt u alle documenten die op dit moment ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum van de gemeente aan de Oostzanddijk 26.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

  Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf 27 december 2017 t/m 6 februari 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) van het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen op deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Ontwerp wijzigingsplan Laaijekreekseweg

  pdf, 42MB

  Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Laaijekreekseweg’ ligt vanaf 17 augustus tot en met 27 september 2016 voor een ieder ter inzage. In de periode dat het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen per brief worden gestuurd naar het college van Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder
  vermelding van ‘zienswijzen OWP Laaijekreekseweg’.
  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid van de gemeente Hellevoetsluis, bereikbaar via 14 0181. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt.

 • Grenscorrectie Oudenhoorn

  U kunt hier het herindelingsontwerp grenscorrectie tussen Nissewaard en Hellevoetsluis inzien.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Duinweg 2-4

  Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maakt bekend dat op initiatief van HISS Exploitatie B.V. en The Investment Compagny B.V. een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen aan Duinweg 2-4 in de recreatieve zone. Tevens maakt het college bekend dat zij op 29 november 2016 heeft besloten akkoord te gaan met een voorontwerp van het bestemmingsplan voor genoemde locatie.

 • Masterplan Sportlaan en omgeving

  Het concept Masterplan Sportlaan en omgeving ligt vanaf 31 augustus tot en met 4 oktober voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. U kunt het ook raadplegen via onze website of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 26 september vindt er ook een informatieve bijeenkomst plaats waar het Masterplan nader wordt toegelicht.

 • Ontwerpbesluit Dijkweg 8a

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maakt op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat het ontwerpbesluit Dijkweg 8a met ingang van 21 september 2017 tot en met 2 november 2017 voor een ieder ter inzage ligt.

 • Ontwerpbesluit Jacq Perkstraat 2 t/m 16 en P.A. de Genestetlaan 35a en 35b

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maakt op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat het ontwerpbesluit Jacq Perkstraat 2 t/m 16 en P.A. Genestetlaan 35a en 35b met ingang van 21 september 2017 tot en met 2 november 2017 voor een ieder ter inzage ligt.

 • Ontwerpbesluit Spoorbaan 42 t/m 56 en 49 t/m 65, Vierasser 57 t/m 67 en Remise 2 t/m 6

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maakt op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat het ontwerpbesluit Spoorbaan 42 t/m 56 en 49 t/m 65, Vierasser 57 t/m 67 en Remise 2 t/m 6 met ingang van 21 september 2017 tot en met 2 november 2017 voor een ieder ter inzage ligt.

Uitgelicht