Waarderingssubsidie

Een waarderingssubsidie is een subsidie die u krijgt zonder een directe relatie tussen de kosten van de activiteit(en) en de hoogte van de subsidie.

Bij waarderingsubsidies is het maximale subsidiebedrag € 1.000,- per jaar en geldt een minimum subsidiebedrag van € 150,-. 

Wat valt onder waarderingssubsidies?

Onder waarderingssubsidies vallen:

 • Waarderingssubsidies: een subsidie die jaarlijks terugkeert.
 • Incidentele waarderingssubsidie: een subsidie die u minimaal 14 weken voor een activiteit aanvraagt. Deze subsidie is eenmalig.
 • Evenementensubsidies.

Onder incidentele subsidies vallen ook jubilea van verenigingen:

 • 25 jaar € 150,-
 • 40 jaar € 250,-
 • 50 jaar € 300,-
 • 75 jaar en hoger € 500,-
Voorwaarden 

De voorwaarden om een waarderingssubsidie te krijgen, staan in de Beleidsregels subsidiëring activiteiten 2018 (pdf, 727 kB) en de Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2019.

 • Een jaarlijkse waarderingssubsidie vraagt u aan vóór 1 april, voorafgaand aan het jaar of de jaren waarvoor u subsidie aanvraagt. 
 • Een incidentele waarderingsubsidie of een evenementensubsidie kunt u het hele jaar door indienen. Doe dit wel minimaal 14 weken van tevoren.

Let op: Organiseert u een evenement, dan heeft u waarschijnlijk een Evenementenvergunning nodig.

Welke informatie heeft u nodig bij een aanvraag waarderingssubsidie 
 • Doelstelling vereniging/stichting/instelling.
 • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Een beschrijving van de meerwaarde van de activiteiten voor de gemeente en inwoners van de gemeente Hellevoetsluis.
 • (Activiteiten én financieel) jaarverslag.
 • Begroting
 • Een ledenlijst (zonder persoonsgegevens, alleen met woonplaats) met het aantal leden van het jaar van de aanvraag. Voor een evenementensubsidie is dit niet nodig.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan, dan stuurt u ook mee:

 • Oprichtingsakte of de statuten.
 • Kopie van het huishoudelijk regelement.
 • Opgave van de samenstelling van het bestuur.
 • Recent mogelijk gewaarmerkt verslag financiële positie (verlies-en winstrekening en balans). 
Waarderingssubsidie (digitaal) aanvragen

U kunt een waarderingssubsidie digitaal aanvragen. Een aanvraag doet u digitaal via e-herkenning, dit is voor onze gemeente de standaard. Heeft u geen e-herkenning of is dit te kostbaar voor uw vereniging of stichting, doe dan via DigiD (als persoon namens een organisatie) een aanvraag. Is e-Herkenning nieuw voor u? Lees dan de uitleg op de website van eHerkenning.

Maar hieronder uw keuze door op de juiste link te klikken. U komt dan vanzelf in het inlogscherm voor DigiD of e-Herkenning.

U kunt een waarderingssubsidie ook aanvragen door het aanvraagformulier hieronder als pdf-bestand te downloaden, in te vullen en op te sturen naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. afdeling Samenlevingszaken, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis of per e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl.

Let op: vergeet niet alle gevraagde stukken mee te sturen!

Kunt u een pdf-bestand op deze pagina niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonummer 14 0181. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.