Waarderingssubsidie

Een waarderingssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt zonder dat er een directe relatie bestaat tussen de kosten van de activiteit(en) en de hoogte van de subsidie.

Bij waarderingsubsidies is het maximale subsidiebedrag € 1.000,- per jaar en geldt een minimum subsidiebedrag van € 150,-. 
Onder waarderingssubsidies vallen:
•    Waarderingssubsidies: een subsidie die jaarlijks terugkeert.
•    Incidentele waarderingssubsidie: een subsidie die minimaal 14 weken voor een activiteit
      dient te worden aangevraagd. Deze subsidie is eenmalig.
•    Evenementensubsidies.

Onder incidentele subsidies vallen ook jubilea van verenigingen:
•    25 jaar € 150,-
•    40 jaar € 250,-
•    50 jaar € 300,-
•    75 jaar en hoger € 500,-

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor een waarderingssubsidie, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zie hiervoor de Beleidsregels subsidiëring activiteiten 2018 en de Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2019.
- Een jaarlijkse waarderingssubsidie vraagt u aan vóór 1 april, voorafgaand aan het jaar of de jaren  waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 
- Een incidentele waarderingsubsidie of een evenementensubsidie  kan het gehele jaar worden ingediend, maar dient minimaal 14 weken voorafgaande aan de datum waarop de activiteit(en)/evenement plaats gaat vinden.

Let op: Organiseert u een evenement, dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. Voor meer informatie zie Evenementenvergunning.

Benodigde informatie aanvraag waarderingssubsidie 

Bij een subsidie-aanvraag levert u de volgende informatie (digitaal) aan:
- Doelstelling vereniging/stichting/instelling.
- Een beschrijving van de uit te voeren activiteiten 2019 of 2020 waarvoor u subsidie aanvraagt.
- Een beschrijving van de meerwaarde van de activiteiten voor de gemeente en inwoners van 
  de gemeente Hellevoetsluis.
- (Activiteiten én financieel) jaarverslag 
- Begroting 
- Een ledenlijst (zonder persoonsgegevens, alleen met woonplaats) met het aantal leden van het jaar van de aanvraag (niet bij evenementensubsidie).

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan dan dient u nog extra de navolgende stukken aan te leveren:
- Oprichtingsakte dan wel de statuten.
- Kopie van het huishoudelijk regelement.
- Opgave samenstelling van het bestuur.
- Recent mogelijk gewaarmerkt verslag financiële positie (verlies-en winstrekening en balans). 

Waarderingssubsidie (digitaal) aanvragen

U kunt een waarderingssubsidie digitaal aanvragen. Dit doet u door E-herkenning te gebruiken. Is dit nieuw voor u? Lees hier meer over hoe dit werkt.
- Waarderingssubsidie digitaal aanvragen
- Waarderingssubsidie aanschafkosten AED digitaal aanvragen 
- Evenementsubsidie digitaal aanvragen

U kunt een waarderingssubsidie ook aanvragen door het aanvraagformulier als PDF te downloaden, in te vullen en op te sturen naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. afdeling Samenlevingszaken, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis of per e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl. 
Let op: vergeet niet bovenstaande stukken bij te sluiten!
- Jaarlijkse waarderingssubsidie 2021 aanvragen
- (Incidentele) waarderingssubsidie 2020 aanvragen 
- Waarderingssubsidie aanschafkosten AED aanvragen 
- Evenementsubsidie aanvragen