Toerisme, recreatie en evenementen

Aandachtspunten van het toerismebeleid

Het beleidsterrein is voor het verbeteren van het toeristisch-recreatieve product Hellevoetsluis. De gemeente wil zorgen voor: 

 • Kwalitatief goede voorzieningen waardoor de bezoeker en inwoner van Hellevoetsluis het gebruik of verblijf waardeert, verlengt of herhaalt.
 • Zorgen voor een breed aanbod in drie richtingen:
  • op, aan en in het water
  • het roemruchte verleden
  • recreëren aan/in de kust en de natuur

Het beleid is daarom gericht op: 

 • gebruik van voorzieningen voor toerisme door eigen inwoners
 • recreatief medegebruik van beschermde natuur
 • dagrecreatieve voorzieningen
 • regionale samenwerking
 • verlengen van verblijfsrecreatie
 • prestatieafspraken met de VVV
 • organiseren van evenementen

Beleid voor budgetsubsidie

Het voorschot voor een budgetsubsidie is vaak 100%.