Sociale cohesie

Met sociale cohesie bedoelen we:

  • het verbeteren van de leefbaarheid in de buurten
  • maatschappelijke deelname
  • integratie

Dit kan door initiatieven en activiteiten, gericht op ontmoeting, ontplooiing, opvang en ontspanning en vrijwilligerswerk.

Het beleid is gericht op:

  • het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie
  • zelfstandigheid
  • zelfredzaamheid
  • eigen verantwoordelijkheid

Kwetsbare groepen of groepen in achterstandssituaties krijgen extra aandacht krijgen. Er is zoveel mogelijk sprake van een integrale aanpak, maatwerk en samenhang tussen instellingen/organisaties.

De gemeente werkt samen met bewoners en instellingen om de leefbaarheid in de buurten te verbeteren. Bewoners kunnen een idee voor een leefbaarheidsproject indienen bij de gemeente. Als het idee aan de voorwaarden voldoet, kunnen bewoners hier subsidie voor krijgen.