Jeugd en jongeren

Het beleid voor jeugd en jongeren gericht op het bevorderen van leefbaarheid/maatschappelijke participatie en integratie door middel van initiatieven en activiteiten, gericht op ontmoeting, ontplooiing, opvang en ontspanning.

Het beleid voor Jeugd en jongeren is gericht op:

 • Een vroegtijdige aanpak en de directe bestrijding van overlastgevende jeugd en criminaliteit van jongeren.
 • Een voldoende, gevarieerd en kwalitatief verantwoord aanbod van voorzieningen en activiteiten op het terrein van welzijn, zorg en sport.
 • Waar nodig het realiseren en bevorderen van een preventieve en collectieve aanpak.
 • Realiseren van een uitdagende omgeving waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen:
  • inrichting van de buitenruimte
  • faciliteiten/voorzieningen voor vrijetijdsbeleving
 • Realiseren van een sluitende aanpak onderwijs, jeugdbeleid en jeugdzorg.
 • Maken van afspraken tussen gemeente, politie, scholen en andere betrokken over de veiligheid op, in en rond scholen.
 • Bevorderen van ketensamenwerking, sluitende aanpak en vraaggestuurde uitvoering.