Cultuur

Aandachtspunten van het cultuurbeleid

Het cultuurbeleid stimuleert een goed kunst- en cultuurklimaat in Hellevoetsluis:

  • Behoud van het culturele erfgoed. De Vesting moet een cultuurhistorisch centrum worden. 
  • Instandhouden en verder ontwikkelen van culturele infrastructuur.
  • Stimuleren en ondersteunen van cultuureducatie.
  • Verbeteren van professionaliteit en onderlinge samenhang van musea in de Vesting.
  • Culturele voorzieningen moeten publiek bereiken en laagdrempelig zijn.

Beleid voor waarderingssubsidies

De waarderingssubsidie is voor verenigingen en stichtingen op het gebied van de amateuristische, uitvoerende podiumkunsten: 

  • maximaal 10% van de eigen bijdragen
  • maximaal 25% van de eigen bijdragen bij prioriteitgroepen
  • € 250,00 per openbaar toegankelijk optreden (of uitvoering) in Hellevoetsluis of de directe regio. U krijgt voor maximaal drie optredens per jaar dit bedrag.