Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De gemeente heeft jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar om subsidies te verstrekken. U kunt alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die binnen bepaalde 'beleidsterreinen' vallen. Deze beleidsterreinen vindt u hier.

Twee soorten subsidies

De gemeente kent twee soorten subsidies:

  • Waarderingssubsidies zijn voor organisaties en instellingen voor het uitvoeren van bepaalde (sociale) activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. Een waarderingssubsidie is minimaal € 150,00 en maximaal € 1.000,00 per jaar. 
  • Budgetsubsidies worden gegeven voor bepaalde producten, activiteiten en prestaties. Voor deze subsidies geldt geen vast bedrag. 

Beleidsterreinen waarvoor u subsidie kunt krijgen

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u voor de volgende beleidsterreinen subsidie aanvragen:  

Meer informatie over de aanvraag

Kijk voor meer informatie over de aanvraag op de pagina's over de verschillende soorten subsidies: