Toerisme, recreatie en evenementen

Het beleidsterrein is voor het verbeteren van het toeristisch-recreatieve product Hellevoetsluis door enerzijds te zorgen voor kwalitatief goede voorzieningen op basis waarvan de bezoeker en de inwoner van Hellevoetsluis het gebruik of verblijf waardeert, verlengt of herhaalt en anderzijds te zorgen voor verbreding van het aanbod langs drie ontwikkelingsrichtingen: op, aan en in het water, het roemruchte verleden en recreëren aan/in de kust en de natuur.

 

Het voorschot voor een budgetsubsidie bedraagt in de regel 100%.

 

Speerpunten van beleid:

  • medegebruik voorzieningen door eigen inwoners
  • recreatief medegebruik beschermde natuur
  • dagrecreatieve voorzieningen
  • regionale samenwerking
  • verlengen verblijfsrecreatie
  • prestatieafspraken met de VVV
  • organiseren van evenementen