Jeugd en jongeren

Het beleid voor jeugd en jongeren gericht op het bevorderen van leefbaarheid/maatschappelijke participatie en integratie door middel van initiatieven en activiteiten, gericht op ontmoeting, ontplooiing, opvang en ontspanning.

Dit is zichtbaar gemaakt in de onderstaande punten.

  • Een vroegtijdige aanpak en de directe bestrijding van overlastgevende jeugd en criminaliteit van jongeren.
  • Een voldoende, gevarieerd en kwalitatief verantwoord aanbod van voorzieningen en activiteiten op het terrein van welzijn, zorg en sport.
  • Waar nodig het realiseren en bevorderen van een preventieve en collectieve aanpak.
  • Realiseren van een uitdagende omgeving waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen, zowel wat betreft inrichting van de buitenruimte als wat betreft faciliteiten/voorzieningen voor vrijetijdsbeleving.
  • Realiseren sluitende aanpak onderwijs, jeugdbeleid en jeugdzorg.
  • Maken van afspraken tussen gemeente, politie, scholen en andere betrokken betreffende de veiligheid op, in en rondom scholen.
  • Bevorderen ketensamenwerking, sluitende aanpak en vraaggestuurde uitvoering.