Cultuur

Het cultuurbeleid betreft het bevorderen van een goed kunst- en cultuurklimaat in Hellevoetsluis, waarbij aandachtspunten zijn: het behoud van het culturele erfgoed, mede gericht op de ontwikkeling van de Vesting tot cultuurhistorisch centrum, instandhouding en verdere ontwikkeling van culturele infrastructuur en bevorderen/ondersteunen van cultuureducatie. Het verbeteren van professionaliteit en onderlinge samenhang van musea in de vesting en het publieksbereik en de laagdrempeligheid voor alle culturele voorzieningen in Hellevoetsluis.

Beleid voor waarderingssubsidies

Voor verenigingen en stichtingen op het gebied van de amateuristische, uitvoerende podiumkunsten wordt naast:

- maximaal 10% van de eigen bijdragen;
- maximaal 25% van de eigen bijdragen bij prioriteitgroepen.

een bijdrage van € 250,-- per openbaar toegankelijk optreden (of uitvoering) in Hellevoetsluis of de directe regio tot een maximum van drie optredens per jaar beschikbaar gesteld.