Privacyverklaring subsidieaanvragen

Hier vindt u informatie over hoe de gemeente de persoonsgegevens verwerkt en bewaart die u in de subsidieformulieren invult.

Verwerking persoonsgegevens bestuurder(s)

Ten behoeve van de afhandeling van de subsidieaanvraag wordt gevraagd om persoonsgegevens van de bestuurder(s) in te vullen. Het betreffen dan NAW-gegevens, contactgegevens en betaalgegevens. Deze gegevens worden door de subsidieaanvrager ingevuld.
Ter verificatie worden daarnaast organisatiegegevens en persoonsgegevens betrokken van de Kamer van Koophandel.
Deze gegevens worden door de subsidieverstrekker toegevoegd aan de subsidieaanvraag.

Verwerking persoonsgegevens leden

Ten behoeve van de afhandeling van de subsidieaanvraag voor amateurpodiumkunsten wordt gevraagd om persoonsgegevens van leden woonachting in Hellevoetsluis toe te voegen. Het betreft dan de naam, geboortedatum en de woonplaats van de leden.
Ledenlijsten worden slechts opgevraagd indien nodig voor de bepaling van (de hoogte) van de subsidie én ter controle voor de mutatie ten opzichte van de subsidieaanvraag over het voorafgaande jaar. Voor Hellevoetse leden wordt ten opzichte de overige leden een hoger percentage een subsidievergoeding berekend. Deze gegevens worden door de subsidieaanvrager ingevuld.

Bewaartermijn

Afhankelijk van het resultaat van de subsidieaanvraag wordt een bewaartermijn gehanteerd.
- Indien de aanvraag wordt toegekend is deze termijn 7 jaar na vaststelling jaarrekening waarin de subsidievaststelling is opgenomen.
- Indien de aanvraag wordt afgewezen is deze termijn 5 jaar nadat het afwijzingsbesluit is afgehandeld.
- Indien de aanvraag wordt afgebroken is deze termijn 1 jaar nadat het terzijdeleggingsbesluit is afgehandeld.