Subsidies

Een subsidie is een financiële bijdrage die de gemeente aan organisaties of instellingen beschikbaar stelt voor activiteiten, die zij in het belang acht van de gemeente en/of haar inwoners.

 • Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

  De gemeente heeft jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar om subsidies te verstrekken. U kunt alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die binnen bepaalde 'beleidsterreinen' vallen. Deze beleidsterreinen vindt u hier.

 • Tijdelijke financiële ondersteuning voor welzijn en cultuur

  De coronamaatregelen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de financiële situatie van organisaties in het sociaal domein. Omdat die organisaties belangrijk zijn voor de Hellevoetse samenleving, heeft de gemeente twee tijdelijke financiële ondersteuningsmogelijkheden die organisaties kunnen helpen.

 • Waarderingssubsidie

  Een waarderingssubsidie is een subsidie die u krijgt zonder een directe relatie tussen de kosten van de activiteit(en) en de hoogte van de subsidie.

 • Budgetsubsidie

  Een budgetsubsidie is een subsidie die we per jaar geven aan rechtspersonen waarmee de gemeente prestatie-afspraken maakt. We stellen dan ook een uitvoeringsovereenkomst (dit heet ook wel budgetsubsidie-overeenkomst) op.

 • Subsidie sportinvestering

  Met deze subsidieregeling kunnen sportverenigingen hun sportaccommodatie aanpassen en verbeteren. Deze subsidie is voor Hellevoetse sportverenigingen en regionale sportverenigingen met Hellevoetse leden.

 • Privacyverklaring subsidieaanvragen

  Hier vindt u informatie over hoe de gemeente de persoonsgegevens verwerkt en bewaart die u in de subsidieformulieren invult.