Subsidies

  • Subsidie sportinvestering

    Met deze subsidieregeling worden verenigingen in staat gesteld om aanpassingen ter verbetering van hun sportaccommodatie te kunnen doen.

  • Waarderingssubsidie

    Een waarderingssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt zonder dat er een directe relatie bestaat tussen de kosten van de activiteiten en de hoogte van de subsidie. Bij waarderingsubsidies is het maximale subsidiebedrag € 1.000,- per jaar en geldt een minimum subsidiebedrag van € 150,-. 

  • Budgetsubsidie

    Een budgetsubsidie wordt per boekjaar verstrekt aan rechtspersonen waarover prestatie-afspraken worden gemaakt en waarvoor tevens een uitvoeringsovereenkomst (ook wel budgetsubsidie-overeenkomst genaamd) wordt opgesteld.

Uitgelicht