Medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Op de website Zorgwijzer kunt u lezen hoe de medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne is geregeld.

Ga naar www.zorgwijzer.nl

Verblijft u bij een gastgezin? Dan kunt u het best gebruikmaken van de zorgverleners van de mensen bij wie u tijdelijk woont. U kunt bijvoorbeeld hun huisarts om hulp vragen. De zorgverlener kan de kosten voor de behandeling declareren via het CAK. Het CAK vergoedt de kosten die normaal via de basisverzekering vergoed worden. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Meer informatie vindt u op de website van het CAK en op de zorgverzekeringslijn, ook in het Engels en Oekraïens.