Inschrijven in Basisregistratie Personen

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven.

Via onderstaande button kunt u een afspraak maken. Kies hiervoor de optie 'Vestiging vanuit het buitenland'. 

Afspraak maken 

Neem een geldig paspoort of identiteitskaart mee naar de afspraak.

Paspoort of identiteitskaart

Om ingeschreven te worden in de BRP, moet de identiteit en de nationaliteit van de vluchteling kunnen worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld met een Oekraïens paspoort of een Oekraïense nationale identiteitskaart. Kinderen die binnen gezinsverband meereizen, kunnen ook zonder documenten ingeschreven worden in de BRP.

Let op: Het paspoort dat voor 2016 is uitgegeven is vaak tweetalig, Oekraïens en Russisch en handgeschreven. De naam van de houder komt niet in het Latijnse schrift voor, waardoor dit voor ons niet zonder meer leesbaar is. Als het document niet vertaald kan worden, dan kan de persoon het beste een certificaat van identiteitsvaststelling aanvragen. Sinds 7 maart 2022 geeft de Oekraïense ambassade in Den Haag certificaten van identiteitsvaststelling uit aan Oekraïners die het land hebben verlaten zonder reisdocumenten. Oekraïners kunnen dat certificaat aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09.00 - 13.00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD in Den Haag. Het document wordt dan meestal dezelfde dag ’s middags afgegeven.

IND start de procedure daarna op

Na de inschrijving in de BRP informeren we de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND zal de verblijfsrechtelijke procedure verder opstarten. Mogelijk gebeurt dit niet direct na de inschrijving.

Geen paspoort of niet Oekraïens?

Als de identiteit niet vast te stellen is of als iemand niet de Oekraïense nationaliteit bezit, kunnen we deze persoon nu niet inschrijven in de BRP. Voor deze personen volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.