Leerplicht

Net als in veel andere landen hebben kinderen in Nederland recht op onderwijs. Met een schooldiploma hebben jongeren meer kans op een goede baan en een mooie toekomst. De leerplichtwet is een belangrijke manier om dit recht te waarborgen.

Leerplicht en kwalificatieplicht (0-18 jaar)

De meeste kinderen gaan in Nederland vanaf hun vierde jaar naar school. Een kind is leerplichtig vanaf het moment dat hij of zij 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar is geworden. Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18de verjaardag naar school moeten. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Als ouder of verzorger bent u verplicht om een kind in te schrijven op school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als uw kind niet naar school gaat, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar.

Niet meer leerplichtig (18-23 jaar)

Jongeren van 18 jaar tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs (dreigen te) verlaten, verdienen extra aandacht. Het is belangrijk om schooluitval te voorkomen, want met een startkwalificatie worden hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Scholen zijn verplicht deze jongeren te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als voortijdig schoolverlater. Deze jongeren worden begeleid door het Steunpunt Onderwijs in Spijkenisse. Hier kunnen beroepskeuzeadviseurs kortlopend advies geven of beroepskeuze-, aanleg- en motivatietests doen. Zij kunnen ook op langere termijn trajectbegeleiding bieden in het zoeken naar passend onderwijs en/of werk.

U kunt Steunpunt Onderwijs bereiken via hun telefoonnummer 088-8928150 of door een e-mail te sturen naar steunpunt@enver.nl.

Bijzonder verlof en vrijstelling

Kinderen zijn vrij tijdens de schoolvakanties. De ouder/verzorger kan in enkele gevallen bijzonder verlof aanvragen voor een kind, bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis. Dit kunt u aanvragen bij de school van uw kind. In sommige gevallen krijgen kinderen een vrijstelling van de leerplicht. Bijvoorbeeld wanneer een kind vanwege lichamelijke of psychische redenen niet naar school kan. Bij deze medische vraagstukken schakelen de leerplichtambtenaren de hulp en kennis in van de jeugdarts. Vraagt u bijzonder verlof of vrijstellingen aan? Dan is altijd het uitgangspunt: is het verlof/de vrijstelling in het belang van het kind?

Leerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaren houden toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Zij houden zich bezig met het vinden van een oplossing voor de schoolloopbaan problemen van jongeren. Bij spijbelgedrag gaan zij na of er een ernstige reden is. Ook maken zij met alle betrokkenen een plan van aanpak. De leerplichtambtenaar werkt samen met verschillende organisaties en instanties. Zo kunnen zij adviseren over hulpverlening als zij merken dat dit in het belang van het kind is. Ouders of jongeren kunnen zelf ook bij vragen en/of problemen een afspraak maken met de leerplichtambtenaar voor een adviesgesprek.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar via het telefoonnummer 14 0181 of via leerplicht@hellevoetsluis.nl

Jaarverslag leerplicht 2017-2018

In het jaarverslag leerplicht over het schooljaar 2017-2018 vindt u informatie over de maatregelen die de gemeente Hellevoetsluis neemt om het schoolverzuim tegen te gaan en de resultaten die zijn behaald in het schooljaar 2017-2018 in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs.

Kunt u het pdf-bestand niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonummer 14 0181. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.